Borçlar huzuru bozuyor!

Pazar 25.09.2011 13:08

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, kulüp yönetim kurulunu borçlar konusunda eleştirdi.

Ceylan İntercontinental Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu olağan toplantısının açılış konuşmasını yapan Karadeniz, başarının günü birlik kararlarla değil, önceden hazırlanan, olabildiğince gerçekçi ve doğru hedefler belirleyen planlı çalışmalar ve programların istikrar içinde uygulamaya konulmasıyla elde edilebilen bir sonuç olduğunu belirterek, ''Bu yöntemin dışında elde edilen başarılar istisnadır ve tesadüftür. Geride bıraktığımız yıllar itibariyle, konsolide olarak yüz milyonlarla ifade edilen bütçelere sahip gerek derneğimizin ve özellikle bir ticari işletme olan BJK Futbol Yatırımları AŞ'nin, tüzüğümüzde de öngörülen önceden hazırlanan doğru ve gerçekçi hedefler doğrultusunda yönetildiğini söylemek, ne yazık ki mümkün değildir'' dedi.

Yalçın Karadeniz, borçlar konusunda yönetime sert eleştiriler yönelttiği konuşmasında şunları söyledi:

''Bugün ve geçmiş dönemler itibariyle hazırlanan denetleme kurulumuzun raporlarının tetkikinden de anlaşılacağı üzere derneğimizin ve büyük hissedar olduğu BJK Futbol Yatırımları AŞ'nin, kısmen gelirleri artarken, diğer taraftan da daha büyük oranda giderleri ve borç stokları artmaktadır. Adeta her gün bir önceki günü aratmaktadır. Bu gelişmeler karşısında, genel kurul tarafından hazırlanmış bütçelere bağlı kalınmasına, gelir ve sürdürülebilir bir borçlanma dengesinin oluşturulmasına, her alanda tasarruf sağlayıcı önlemlerin uygulanmasına yönelik bir hazırlık çalışması ve planlama yapılmasının zorunluluğuna başkanlığımız tarafından hep vurgu yapılmıştır. Gerek başkanlığımızın, gerek divan kurulumuzda söz alan bazı üyelerimizin de uzun zamandan beri gündeme taşıdığı bu ve benzeri sorunların çözümü konusunda herhangi bir adım atılmamıştır. Nitekim denetleme kurulumuzun ulaşan raporunun 'Düşüncelerimiz' başlığını taşıyan bölümünde, 'Mali yapının disiplin altına alınmasıyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır' gibi çok açık ve kaygı verici bir ifadeye yer verilmiştir.''

DENETLEME KURULUNUN RAPORU
Denetleme kurulunda yer alan bazı verileri üyelerle paylaşan başkan Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Denetleme kurulu raporunda borçların detayı bölümünde borç tutarı ile verilen teminatlar detaylı şekilde gösterilmiştir. Buna göre özellikle üzerinde durmamız gereken konu 'Derneğimizin Fulya Plaza kira gelirleri' olarak 77.523.163 dolarlık ileri yıllara ait derneğinin gelirlerinin ayrı bir yapıdaki Futbol AŞ'nin banka borçları için bankalara temlik edilmesi, devredilerek terk edilmesi işlemidir. Bir gelirin temlik edilmesi hukuki sonuçları itibariyle rehinle aynı yapıda hatta rehinden daha ağır özelliktedir. Yönetim kurulu genel kuruldan yetki almadan kulübün taşınmaz mal varlıklarını rehin ettiremez, üzerlerine ipotek koyduramaz. Bu kesin ve bağlayıcı hükümlere rağmen yönetim kurulu re'sen kulüp gelirlerini dernek denetimi dışında tutarak ayrı bir yapı ve denetim altındaki BJK Futbol Yatırımları AŞ'nin kredi borçları için bankalara temlik etmiş, alacak hakkını bankalara devretmiştir. Dernek gelir ve haklarının tüzüğün amir hükümlerine karşın re'sen ve yetkisiz olarak Futbol AŞ'nin borçları için bankalara temliki, devri, büyük sorumluluklar getirmekte ve derneğin geleceğini finansal açıdan tehlikeye atmaktadır. Netice itibariyle ekonomik açıdan divan başkanı olarak önümü göremediğimi ifade etmek istiyorum.''

Yalçın Karadeniz, futbolda yaşanan şike iddiaları nedeniyle Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan yönetici Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve kulüp görevlisi Ahmet Ateş'e de destek vererek, ''Arkadaşlarımı mümkün olduğunca ziyaret ettim. Davayı takip eden avukat arkadaşlarımızın ellerinde bulunan dosyalardaki sayın savcılıkça alınan ifadeleri okudum. İlaveten Adalı, Havutçu ve Ateş'in bizzat samimi ifadelerinden mevcut haliyle işin A'sından Z'sine kadar normal bir transfer süreci dışında hiçbir hukuki netice doğuracak aleyhte ne bir ifade, ne de bir delil vardır'' dedi.
Etiketler Beşiktaş
Yükleniyor
BİZE ULAŞIN