Web Sürümüne Geç

Yıldırım yeniden yargılanacak

Yıldırım yeniden yargılanacak
Pazartesi 23.06.2014 16:41

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Futbolda Şike'' davası kapsamında hakkında verilen hüküm Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasının yenilenmesine ve infaz işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Futbolda Şike'' davası kapsamında hakkında verilen hüküm Yargıtay tarafından onanan aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanmasına oy birliğiyle, bu kişiler yönünden infaz işlemlerinin geri bırakılmasına da oy çokluğuyla karar verdi.

Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların talepleri ve infaz işlemleri hakkındaki kararını açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 sayfalık kararında, yerel mahkeme kararı, Yargıtay'ın onama kararı ve sanıkların taleplerine yer verildi.

Bazı sanıkların görevsizlik ve yetkisizlik talepleri, dosyanın geçirdiği aşamalar, bu zamana kadar delillerin birlikte değerlendirilmiş olması, diğer suçların bu dosyadan tefrikinin birden fazla hem yetkisizlik hem de görevsizlik kararları verilmek suretiyle değişik adli mercilere dağıtılmasının davanın sonuçlanmamasına sebebiyet vereceği gibi hususlar dikkate alınarak, oy birliğiyle reddedildi.

''Kumpas'' iddialarına ret

Sanıklara "kumpas" kurulduğuna ilişkin iddialarla ilgili yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yeterlilikte somut deliller ortaya konulmadığından, bu yönde yeniden yargılama talebinin reddine hükmedildi.

Heyet, duruşma tutanaklarıyla ilgili "sahtecilik" iddialarına ilişkin, duruşmada bir klasik tutanağın bir de sesli ve görüntülü kaydedilen duruşmanın tutanağa dökülmesinden dolayı iki farklı tutanak olduğunu, bu tutanakların çelişki değil de aslında birbirini tamamladığını, bunun da yapılan teknik çalışmanın doğasından kaynaklandığı belli olduğundan, sahtecilik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını kararlaştırarak, bu yönden yeniden yargılama talebini oy birliğiyle reddetti.

Aziz Yıldırım ile 4 sanığın yargılamanın yenilenmesine ilişkin talepleriyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde yer alan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun 6526 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonrası, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izlemeye ilişkin katalog suçlar arasından çıkarıldığını dikkate alan mahkeme heyeti, dosyada Yargıtay tarafından onanan bir kısım eylemlerin onama tarihinden sonra yapılan kanun ile iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izlemeye ilişkin katalog suçlar arasından çıkartılan Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesine ilişkin olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, kararında aynı dosyada aynı olaydan yargılaması devam eden sanıklarla haklarındaki hüküm onanmış sanıklar arasında farklı yargısal sonuçlara ulaşmanın adalete güven duygusunu örseleyebileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak, kararda şu ifadelere yer verdi:

''Bütün bunlar dikkate alındığında, mahkememize tevzi edilen dosyada Yargıtay 5. Ceza Dairesince onama kararı verilmesinden sonra, 6526 sayılı yasa ile iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ile teknik araçlarla izlemeye ilişkin usul yasasında yapılan değişikliklerin hükümlüler lehine değerlendirme yapılmasını gerektiren yeni olay niteliğinde olması nedeniyle, yargılamanın yenilenmesi istemi talepte bulunan hükümlü Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl açısından mahkumiyet kararı verilerek Yargıtay 5. Ceza Dairesince onanarak kesinleşen eylemlere yönelik 'yeniden yargılama' talebinin kabule değer nitelik taşımakta olduğuna, oy birliğiyle karar vermek gerekmiştir.''

Diğer sanıklar hakkında karara yer yok

Mahkeme heyeti, yargılamanın yenilenmesine yönelik talepte bulunmayan diğer tüm sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirmesine, yer olmadığına oy çokluğuyla karar verdi.

İnfazın geri bırakılmasına ilişkin taleplere yönelik olarak, bozma kararı verilen sanıklarla ilgili yargılamaya devam olunacağından ihsası rey yasağı kapsamında kaldığından somut gerekçelerin şu aşamada sayılamayacağını belirten mahkeme heyeti, ''ancak, mahkumiyet kararları kesinleşmiş olan sanıkların ilamları infaz edildiği takdirde telafisi imkansız zararlara yol açabileceği ihtimal dahilindedir. Bu ihtimal infazlar durdurulmadan gerçekleştiği takdirde, ileride sanıkların kaybedilmiş bazı hakları iade edilebilse de hapis yatan sanıkların kısıtlanmış özgürlüklerinin karşılığının konulamayacağı açıktır'' değerlendirmesinde bulundu.

Sanıklardan Aziz Yıldırım ile İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Anayasa Mahkemesine yeniden yargılama konusunda başvurduklarını anımsatan mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesine başvurmayan ancak mahkemeye başvuran diğer sanıkların olması sebebiyle ve ilamlar infaza verilmediğinden öncelikle taleplerle ilgili bir karar vermek gerektiği vurguladı. Heyet, sanıklar Olgun Peker, Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın infazlarının geri bırakılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Kararın bir örneğinin, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Kulübü, Altay Spor Kulübü ve Buca Spor Kulübü Derneğine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, tarafların kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilecekleri belirtti.

Muhalefet şerhleri


Yeniden yargılanma talebinde bulunmayan sanıklarla ilgili bir karar vermeye yer olmadığına dair karara muhalefet şerhi koyan Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, yeniden yargılama talebine başvurmayan sanıklar hakkında da resen inceleme yapılması gerektiğini belirterek, yeniden yargılama yoluna girildiği takdirde tüm sanıkların hukuki durumlarının bir arada değerlendirilerek talepte bulunsun bulunmasın eşitlik, adalet ve hakkaniyet durumlarının resen gözetilmesi gerektiğini bildirdi. Başkan Tamirci, bu nedenle yargılamanın yenilenmesi açısından talepte bulunmasalar da tüm sanıkların durumlarının resen ele alınması gerektiği kanısında olduğuna işaret ederek, çoğunluğun görüşüne karşı olduğunu kaydetti.

İnfazların geri bırakılmasına ilişkin karara muhalefet şerhi koyan üye hakim Mehmet Uğurlu, onanarak gelen dosyaların kesinleştirme, infaz işlemleri ile bozulan dosyaların esasa kayıt işlemlerinin bu doğrultuda olduğu izahtan vareste olduğunu aktararak, ''Ancak mahkeme başkanın kesinleşen dosyalarının infaza verilme işlemindeki yetkisi sadece işlemlerin yapılmasına yönelik denetim olup, infaza vermemeye ilişkin takdir hakkı bulunmamaktadır'' ifadesini kullandı. Uğurlu, çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirtti.
Yükleniyor
BİZE ULAŞIN