Tedbir kararları kaldırıldı

Perşembe 08.03.2012 17:47

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, İskender Alın ve Korcan Çelikay hakkındaki idari tedbir kararlarını kaldırdı.

Tahkim Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlanan kararları şöyle:

ahkim Kurulu 08 Mart 2012 günü (16) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2012/46

Yeni Şırnakspor Kulübü'nün AFDK'nun 15.02.2012 tarihli ve E. 2011-2012/467, K.2011-2012/814 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/46 numaraya kayıtlı dosyasında Kulüp tarafından dosyaya müsabaka görüntülerini içeren CD'nin sunulduğu görüldü. CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde, AFDK tarafından Yeni Şırnakspor Kulübü'ne müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle müsabakanın tamamlanamamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatının 20/1-b maddesi uyarınca mevcut puanından galibiyet halinde verilen puan kadar (3) puan silinmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görüldüğünden itirazın reddine, AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/55 K.);

2. E.2012/49

Adanaspor AŞ.nin PFDK'nın 23.02.2012 tarihli ve E. 2011-2012/815, K.2011-2012/946 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/49 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya Kulübü temsilen Av.Didem Sunna ve Kulüp idare menajeri Bülent Demiryapar katıldı. Duruşma sırasında hasılat raporu ve maraton tribününün setirci kapasitesini gösteren plan sunuldu. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK tarafından Adanaspor AŞ'ye stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 51. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görüldüğünden bu yönden yapılan itirazın reddine, cezanın oybirliğiyle onanmasına;

PFDK tarafından Adanaspor AŞ'ye tribün koltuklarının numaralandırılmaması nedeniyle FDT'nin 48/1 maddesi uyarınca verilen 3.000.-TL para cezasına yapılan itirazın ise kısmen kabulüyle cezanın ihtar cezası şeklinde düzeltilmesine, böylece cezaların içtima ettirilmesi sonucu PFDK tarafından Adanaspor AŞ'ye verilen toplam 23.000.-TL para cezasının sonuç ceza olarak 20.000.-TL para cezası ve ihtar cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle (2012/56 K.);

3. E.2012/53

Nevsehirspor Kulübü futbolcusu Selçuk Tura'nın AFDK'nun 01.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/655, K.2011-2012/947 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/53 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyaya ibraz edilen CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde, AFDK tarafından Futbolcu Selçuk Tura'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 37/a maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görüldüğünden bu yönden yapılan itirazın reddine, cezanın oybirliğiyle onanmasına (2012/57 K.);

4. E.2012/54

Diyarbakır Karapınar Belediyespor Kulübü'nün Futbolcusu Özcan Polat ile ilgili PFDK'nın 01.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/840, K.2011-2012/991 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/54 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde PFDK tarafından Diyarbakır Karapınar Bld.spor Kulübü futbolcusu Özcan Polat'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 45. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görülmediğinden, itirazın reddine PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/58 K.);

5. E.2012/55

Sarıyerspor Kulübü'nün futbolcusu Turgay Koyuncu ile ilgili PFDK'nın 01.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/832, K.2011-2012/994 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/55 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde PFDK tarafından Sarıyerspor Kulübü futbolcusu Turgay Koyuncu'ya müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 43/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görülmediğinden , itirazın reddine PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/59 K.);

6. E.2012/60

Edirnespor Gençlik Kulübü teknik sorumlusu Raif Öztürk'ün AFDK'nun 01.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/600, K.2011-2012/926 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/60 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde AFDK tarafından Teknik Sorumlu Raif Öztürk'e cezalı iken soyunma odasına girmesi nedeniyle FDT'nin 52/1-c ve 36/3 maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile 300.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görülmediğinden, itirazın reddine AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/60 K.);

7. E.2012/59

Fenerbahçe A.Ş'nin Futbolcusu Caner Erkin'in PFDK'nın 01.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/844, K.2011-2012/978 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/59 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyaya ibraz edilen CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde Fenerbahçe AŞ tarafından emsal gösterilen Kurulumuz kararının, karara konu olayın somut özelliklerinin ve şartlarının itiraz konusu uyuşmazlıkla bir benzerlik taşımadığı anlaşıldığından işbu uyuşmazlıkta dikkate alınmamasına, PFDK tarafından futbolcu Caner Erkin'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 43/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden, itirazın reddine PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/61 K.);

8. E.2012/52

Kendirspor Kulübü'nün TFF Amatör İşler Kurulu'nun 04 Şubat 2012 tarihinde Yenice 2 No'lu sahasında Kendirspor-Sürüç Belediyespor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme Büyükler müsabakası ile ilgili 24 Şubat 2012 tarihli ve 804-1399 sayılı kararına karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/52 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. TFF Genel Sekreterliğinden gelen cevapta uyuşmazlıkla ilgili verilmiş bir Yönetim Kurulu kararının bulunmadığı bildirildiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde ortada Tahkim Kurulu Talimatının 2. Maddesinde belirtilen nitelikte bir karar bulunmadığından merci atlaması nedeniyle Kurulumuza geldiği anlaşılan dosyanın TFF Genel Sekreterliğine gönderilmesine (2012/62 K);

9. E.2012/56

Futbolcu Korcan Çelikay'ın, PFDK'nun 06.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-13 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2012/56 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Futbolcu vekili tarafından dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talebinde bulunulduğu görüldü. Dosyanın mahiyeti ve özelliği nedeniyle talebin reddine karar verilerek incelemeye geçildi. Tedbir kararına esas teşkil eden dosya ve ekleri PFDK'ndan istendi, incelendi. Yapılan müzakere neticesinde tedbirli geçen süre ve FDT'nın 84.m.deki şartlar birlikte değerlendirildiğinde itirazın kabulüne; PFDK'nın 06.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-13 sayılı idari tedbirin devamına dair kararının oybirliğiyle kaldırılmasına (2012/63 K.);

10. E.2012/58

Futbolcu İskender Alın'ın, PFDK'nun 06.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-10 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2012/58 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Futbolcu vekili tarafından dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talebinde bulunulduğu görüldü. Dosyanın mahiyeti ve özelliği nedeniyle talebin reddine karar verilerek incelemeye geçildi. Tedbir kararına esas teşkil eden dosya ve ekleri PFDK'ndan istendi, incelendi. Yapılan müzakere neticesinde tedbirli geçen süre ve FDT'nın 84.m.deki şartlar birlikte değerlendirildiğinde itirazın kabulüne; PFDK'nın 06.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-10 sayılı idari tedbirin devamına dair kararının oybirliğiyle kaldırılmasına (2012/64 K.);

Karar verilmiştir.

Yükleniyor
BİZE ULAŞIN