Web Sürümüne Geç

Tedbir kararı kaldırıldı

Perşembe 15.03.2012 17:09

Şike davası kapsamında tutuksuz yargılanan eski futbolcu Ümit Karan hakkındaki idari tedbir kararı kaldırıldı...

Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

1. E.2012/62

Futbolcu Ümit Karan'ın, PFDK'nun 09.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-15 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2012/62 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Futbolcu vekili tarafından dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talebinde bulunulduğu görüldü. Dosyanın mahiyeti ve özelliği nedeniyle talebin reddine karar verilerek incelemeye geçildi. Tedbir kararına esas teşkil eden dosya ve ekleri PFDK'ndan istendi, incelendi. Yapılan müzakere neticesinde tedbirli geçen süre ve FDT'nın 84.m.deki şartlar birlikte değerlendirildiğinde itirazın kabulüne; PFDK'nın 09.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-15 sayılı idari tedbirin devamına dair kararının oybirliğiyle kaldırılmasına (2012/66 K.);

2. E.2012/63

Göztepe A.Ş'nin Futbolcusu Hasan Hakan Hacıbektaşoğlu ile ilgili PFDK'nın 08.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/873, K.2011-2012/1035 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/63 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Kulübü temsilen Av. Burcu Yeşeren ile Futbolcu Hasan Hakan Hacıbektaşoğlu katıldı. Sözlü açıklama ve savunmaları dinlendi. Tutanak altına alındı. Müsabaka görüntülerini içeren CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde, her ne kadar Futbolcu savunmasında müsabakanın 4. Hakeminin uzağından geçtiğini ve kendini duymasının mümkün olmadığını ileri sürmüşse de, izlenen görüntülerde Futbolcunun sahayı terk ederken disiplin ihlaline raporunda yer veren 4. Hakemin tam önünden geçtiği hususuyla FDT'nın 78.maddesi birlikte değerlendirildiğinde hakem raporunda yazılı belirlemelerin aksini ispatlayan herhangi bir hususa rastlanamaması nedeniyle itirazın reddine, PFDK tarafından Göztepe A.Ş Futbolcusu Hasan Hakan Hacıbektaşoğlu'na, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 43/1-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının oybirliğiyle onanmasına (2012/67 K.);

3. E.2011/248

Ramazan Taşkara'nın Kurulumuza verdiği 12.03.2012 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 04.08.2011 tarihli, E.2011/248, K.2011/261 sayılı kararına karşı yargılamanın yenilenmesi talebini içerdiği görüldü. Tahkim Kurulu Talimatının 6/4 ve 14/2 maddeleri ile Harçlar Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca yargılamanın iadesi talebi yeni bir başvuru olarak değerlendirilmek ve bu halde de başvuruların harç yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğinden, gerekli başvuru harcı yatırılmaması nedeniyle Ramazan Taşkara tarafından yapılan başvurunun oybirliğiyle reddine (2012/68 K.);

4. E.2012/16

Batman ili 72 Batmanspor Kulübü Derneğinin Kurulumuza verdiği 13.03.2012 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 16.02.2012 tarihli, E.2012/16, K.2012/39 sayılı kararına karşı yargılamanın yenilenmesi talebini içerdiği ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan incelemede talebin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 375.maddesinde sınırlı olarak sayılan sebeplerden herhangi birisine dayanmadığı anlaşıldığından talebin oybirliğiyle reddine (2012/69 K.);

5. E.2012/64

Sandıklı Belediye Spor Kulübü'nün PFDK'nın 08.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/866, K.2011-2012/1012 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/64 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde PFDK tarafından Sandıklı Belediye Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 54/2.maddesi uyarınca verilen 1.000.-TL para cezasının oybirliğiyle onanmasına;

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi her ne kadar toplu olarak ve devamlılık arz eder şekilde FDT'nin 55.maddesinde tanımlanan ihlale uyuyor ise de, Kulübün ve özellikle Kulüp müdürünün çirkin ve kötü tezahüratın durdurulması için gösterdiği gayret ve bunun temsilci raporunda da yazılı olması karşısında FDT'nın 14.maddesi çerçevesinde PFDK'nca eylemin aynı sezon içinde 3.kez ihlali nedeniyle verilen 16.000.TL para cezasında takdiren ½ oranında indirim yapılarak cezanın 8.000.-TL para cezası olarak tayinine, sonuç ceza olarak PFDK'nca Kulübe verilen toplam 17.000.TL para cezasının 9.000.-TL para cezası olarak değiştirilerek onanmasına oybirliğiyle (2012/70 K.);

6. E.2012/65

Ömer Ülkü'nün, PFDK'nun 09.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-16 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2012/65 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, ancak gerekli başvuru harcının yatırılmadığı görüldüğünden Tahkim Kurulu talimatının 6.maddesi uyarınca başvurunun oybirliğiyle reddine (2012/71 K.);

7. E.2012/66

Pendikspor Kulübü'nün PFDK'nın 01.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/838, K.2011-2012/989 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/66 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, her ne kadar FDT'nın 48/5-b.maddesinde itfaiye aracının müsabakanın başlama saatinde müsabakada bulundurulmasının gerektiği belirtilmişse de, TFF 2.Lig Statüsü'nün 9/7.maddesine göre itfaiye aracının, seyircilerin stadyuma alınmaya başlamasından stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede bulundurulması zorunludur. Hem Statüdeki açık hüküm hem de bu hükmün olası tehlikeyi önleme amacı birlikte değerlendirildiğinde PFDK tarafından Pendikspor Kulübü'ne itfaiyenin seyircilerin stadyuma alınmasından sonra gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.TL para cezası verilmesinde subut hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığı görüldüğünden itirazın reddine PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/72 K.);

8. E.2012/67

Arsinspor Kulübü'nün Futbolcusu Kenan Başkan ile ilgili PFDK'nın 08.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/872, K.2011-2012/1029 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/67 numaraya kayıtlı dosyası incelendi, itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, eylemin FDT'nin 46.maddesinde tanımlı saldırı disiplin ihlali olarak kabulünde isabetsizlik olmadığı gibi, kastın yoğunluğu, saldırı fiilindeki ısrar ve süreklilik, eylemin şiddeti ve Futbolcunun saldırı yanında küfürlü sözler de sarf etmiş olması dikkate alınarak PFDK'nca cezanın üst sınırdan tayin edilmesinde talimata bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddi ile PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/73 K.);

Karar verilmiştir.
Etiketler Ümit Karan
Yükleniyor
BİZE ULAŞIN