Sahaya yansımadı

Sahaya yansımadı
Salı 01.05.2012

Demirören, "Etik Kurulu raporuna göre sahaya yansıyan bir şey olmadığı" kanaatine vardıklarını belirtti; 58. maddeyi ise değiştirdiklerini dile getirdi. Yeni 58. maddeye göre; şikeye küme düşme cezası aynen korundu. Şike ve teşviğe teşebbüse ise en az 12 puan silme cezası getirildi. Ancak bu madde esnek

Şike iddiaları hakkında Etik Kurulu tarafından hazırlanan rapor üzerine Antalya'da toplanan TFF Yönetim Kurulu, üç günlük çalışmanın ardından karara vardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Demirören, "Sevinerek söyleyebilirim ki iddialar içerisinde bahse ilişkin hiçbir unsur olmadığı gibi, Etik Kurulu da çalışmalarında bu yönde bir bulgu olmadığını somut olarak tespit etmiştir" dedi. Demirören, şike ve teşvik iddialarıyla ilgili "sahaya yansıyan bir şey olmadığını" ise şu sözlerle ifade etti: "Etik Kurulu raporunun değerlendirilmesi neticesinde, bu talimatlarla korunması hedeflenen temel değerlerin doğrudan zarar görmediğinin ortaya çıkmış olması, futbolu futbol yapan değerlere müdahale çabalarının, bu değerlere zarar verecek noktaya ulaşamadığının ve hiçbir şekilde sahaya yansımadıklarının belirlenmesi, en sevindirici noktadır. Disiplin yaptırımlarının öncelikli hedefi, suçluya suçun bedelinin ödettirilmesinden ziyade, bir bütün olarak Türk futbolunun bu tür tehditlerden korunması ve caydırıcılıktır" diye konuştu.

Demirören, şike ve teşviğe ve bunlara teşebbüse "küme düşme" cezası hükmü veren Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesini değiştirdikleri ve bu değişikliğin yürürlüğe girdiğini bildirirken, şüpheli 22 maçta adı geçen kulüplerin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Yıldırım Demirören, muhtemel bir puan silme cezasının, kararın alındığı tarihte uygulanacağını sözlerine ekledi. PFDK'nın, şüpheli 22 maçta adı geçen kulüplerin 48 saat içinde savunmalarını aldıktan sonra yeni 58'e göre 10 gün içinde bir karara varacağı belirtildi. Kulüplerin, PFDK'dan çıkacak karara Tahkim Kurulu'nda itiraz hakları var.

58. MADDENiN ESKi HALi
1- Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek veya buna teşebbüs etmek yasaktır. Bir futbolcuya veya kulübe teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.
2- Bu hükmü ihlal eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıyla; kulüpler ise küme düşürme cezasıyla cezalandırılır. İhlalin ağırlığına göre küme düşürme cezasına ek olarak puan indirme cezası da verilebilir.
3- İhlalde sorumluluğu bulunan kişi veya kulüplere ayrıca para cezası verilir.
4- Anılan yasağın hakemler tarafından ihlali halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

58. MADDENiN YENi HALi
1- Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir, b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir. c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.
2- Birinci fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır. a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir.
Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.
3- İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

KAFA KARIŞTIRAN 105. MADDE
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'na "Yaptırımın ertelenmesi" başlıklı 105. maddeyi ekledi. Bu madde uyarı, kınama ve hak mahrumiyeti haricindeki disiplin yaptırımlarının ertelenebilmesine imkan sağlıyor. Yani "küme düşürme" ya da "puan silme" cezası alan bir takıma, bu yaptırımların, uygun görülmesi halinde hemen uygulanmamasına olanak tanıyor. Söz konusu madde şöyle:
1- Aşağıda belirtilenler haricindeki disiplin yaptırımları ertelenebilir: a- uyarı, b- kınama, c- hak mahrumiyeti.
2- Yaptırımın uygulanması en az bir yıl, en fazla beş yıl süreyle ertelenebilir.
İstisnai durumlarda bu sürenin uzatılması veya ilgili kişinin TFF yetki alanından çıkması halinde yaptırımın ertelenmesi mümkündür.
3- Erteleme süresi içerisinde, ihlalin tekerrürü halinde yetkili kurul, kural olarak, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Bu yaptırıma ikinci ihlal için öngörülen yaptırım eklenir.''
Yükleniyor
BİZE ULAŞIN