Web Sürümüne Geç

Şener'e ceza indirimi

Çarşamba 07.09.2011 23:24

Tahkim Kurulu bugün yaptığı 51 sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek karara bağladı. Kurul, Trabzonspor'a verilen para cezasına itirazı reddederken, başkan Sadri Şener'in 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını ise 15 güne indirdi.

Tahkim Kurulu'nun görüştüğü dosyalar ve aldığı kararlar şöyle:

1. E.2011/294
Trabzonspor Kulübü'nün PFDK'nın 19.08.2011 tarihli ve E.2011-2012/9, K.2011-2012/7 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/294 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep üstüne duruşma açıldı. Duruşmaya Kulübü temsilen Av.E.Oktay Huduti katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK'ca Trabzonspor Kulübü'ne resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 37/2. maddesi uyarınca verilen 25.000.-TL para cezasına yapılan itirazın reddi ile PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/294 K.);

2. E.2011/296
Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in PFDK'nın 19.08.2011 tarihli ve E.2011-2012/9, K.2011-2012/7 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/296 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep üstüne duruşma açıldı. Duruşmaya Kulüp Başkanını temsilen Av.E.Oktay Huduti katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, cezanın uygulandığı FDT'nin 8. maddesi uyarınca PFDK'ca asgari hadden ayrılmanın gerekçesi gösterilmeden ve 37. Maddenin 1. Fıkrası yerine 3. fıkrası ile ceza tayin edilmiş olması karşısında, itirazın kısmen kabulü ile PFDK'ca Kulüp Başkanı Sadri Şener'e basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 37/3. maddesi uyarınca verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasının, 37. maddenin 1. fıkrası uyarınca alt sınır olan 15 gün hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle (2011/295 K.);

3. E.2011/295
Gençlerbirliğispor Kulübü Futbolcusu Herve Tum'un PFDK'nın 19.08.2011 tarihli ve E.2011-2012/5, K.2011-2012/5 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/295 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Futbolcu tarafından dosyaya ibraz edilen CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca Futbolcu Herve Tum'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 42/. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın reddi ile PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına, (2011/296 K.);

4. E.2011/299
Çarşambaspor Kulübü'nün PFDK'nın 01.09.2011 tarihli ve E.2011-2012/18, K.2011-2012/27 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/299 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; itirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK'ca Çarşambaspor Kulübü'ne FDT'nin 48/5 h, 54/2, 51 ve 48/5 f maddeleri uyarınca neticeten verilen toplam 8.500.-TL para cezasına yapılan itirazın reddi ile PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2011/297 K.);

5. E.2011/273
Futbolcu Adem Çak'ın, Akçaabat Sebatspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.06.2011 tarih ve E.2011/106, K.2011/388 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/273 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla başvurunun reddine, kararın oybirliğiyle onanmasına (2011/298 K.);

6. 2011/278
Futbolcu Mehmet Budak'ın, Tokatspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.06.2011 tarih ve E.2011/435, K.2011/444 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/278 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Futbolcunun sakatlığına dair sağlık raporları ile ilgili belgelerin Futbolcunun başvuru dilekçesi ile birlikte Kulübe gönderildiği, ancak verilen süre içinde Kulübün cevap vermediği görüldüğünden itiraza uğramayan sağlık raporları dikkate alınarak Futbolcunun dava konusu döneme ait ödenmemiş alacak miktarının net 19.640.-TL olarak tespitine, bu miktarın Kulüpten tahsili ile 23.05.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Futbolcuya ödenmesine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının bu şekilde düzeltilerek onanmasına oybirliğiyle (2011/299 K.);

7. E.2011/290, K.2011/292
Altayspor Kulübü'nün, Kurulumuza verdiği 26.08.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 24.08.2011 tarih ve E.2011/290, K.2011/292 sayılı kararına karşı karar düzeltme istemi olduğu görüldü. Kulübün karar düzeltme talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda önceki E.2011/290, K.2011/292 sayılı kararına konu olayın tedbire itiraz niteliğinde olmayıp TFF Yönetim Kurulu'nun 15.08.2011 tarih ve 5 sayılı toplantısında yapmış olduğu değerlendirmeye ilişkin olduğu anlaşıldığından, yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulüyle Kurulumuzun 24.08.2011 tarih ve E.2011/290, K.2011/292 sayılı kararının kaldırılmasına, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

Yeniden yapılan inceleme sonucunda Altayspor Kulübünün yapmış olduğu itiraza ilişkin konunun TFF Yönetim Kurulu'nun soruşturma safahati ile ilgili bir değerlendirmesi olduğu, itiraza konu olabilecek bir karar niteliğinde bulunmadığı anlaşıldığından, açıklanan nedenlerle Altayspor Kulübü tarafından yapılan itirazın ve yürütmeyi durdurma talebinin oybirliğiyle reddine (2011/300 K.);

8. E.2011/291, K.2011/293
Bucaspor Kulübü'nün, Kurulumuza verdiği 25.08.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 24.08.2011 tarih ve E.2011/291, K.2011/293 sayılı kararına karşı karar düzeltme istemi olduğu görüldü. Kulübün karar düzeltme talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda önceki E.2011/291, K.2011/293 sayılı kararına konu olayın tedbire itiraz niteliğinde olmayıp TFF Yönetim Kurulu'nun 15.08.2011 tarih ve 5 sayılı toplantısında yapmış olduğu değerlendirmeye ilişkin olduğu anlaşıldığından, yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulüyle Kurulumuzun 24.08.2011 tarih ve E.2011/291, K.2011/293 sayılı kararının kaldırılmasına, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

Yeniden yapılan inceleme sonucunda Bucaspor Kulübünün yapmış olduğu itiraza ilişkin konunun TFF Yönetim Kurulu'nun soruşturma safahati ile ilgili bir değerlendirmesi olduğu, itiraza konu olabilecek bir karar niteliğinde bulunmadığı anlaşıldığından, açıklanan nedenlerle Bucaspor Kulübü tarafından yapılan itirazın ve yürütmeyi durdurma talebinin oybirliğiyle reddine (2011/301 K.);

9. E.2011/293
Kasımpaşaspor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 15.08.2011 tarih ve 5 sayılı toplantısında aldığı karara karşı yaptığı itirazla ilgili E.2011/293 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan inceleme sonucunda, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine, Kasımpaşaspor Kulübünün yapmış olduğu itiraza ilişkin konunun TFF Yönetim Kurulu'nun soruşturma safahati ile ilgili bir değerlendirmesi olduğu, itiraza konu olabilecek bir karar niteliğinde bulunmadığı anlaşıldığından, açıklanan nedenlerle Kasımpaşaspor Kulübü tarafından yapılan itirazın ve yürütmeyi durdurma talebinin oybirliğiyle reddine (2011/302 K.);

Karar verilmiştir.

Yükleniyor
BİZE ULAŞIN